Βυζαντινοτουρκική ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7420-37-4
Κανάκη, Αθήνα, 3/1997
Ελληνική, Νέα, Ελληνική, Αρχαία
€ 27.39 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 693 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η ιστορία του Δούκα αρχίζει από κτίσεως κόσμου κατά το πρότυπο των περισσότερων χρονογραφιών - ο ίδιος μάλιστα τόνιζε: «ου γάρ ην πρέπον χρονογραφείν μοι. . .» (XLII 14). Από τον Αδάμ περνάει ωστόσο ταχύτατα στα χρόνια των Παλαιολόγων και αρχίζει την παράλληλη έκθεση της ιστορίας Ρωμαίων και Οθωμανών από το 1341. Το έργο τελειώνει απότομα στο μέσο μιας φράσης, κατά το έτος 1462. (. . .) Η ιστορία του Δούκα έχει σωθεί σε ένα μόνο χειρόγραφο ακέφαλο και χωρίς κολοφώνα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τον τίτλο που της είχε δώσει ο ίδιος. Ο τίτλος Τουρκοβυζαντινή ή Βυζανττινοτουρκική Ιστορία είναι προσθέσεις μεταγενέστερες από τους εκάστοτε εκδότες. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]