Βυζαντινοί αυτοκράτορες
Από το Μεγάλο Κωνσταντίνο μέχρι τον Κων/νο Παλαιολόγο
Εξαντλημένο
Κάπος Μιλτ. Μ., Αθήνα, 2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 183 γρ, 143 σελ.
Περιγραφή

Με την περιληπτική αναφορά στους 84 αυτοκράτορες που κυβέρνησαν στο Βυζάντιο κατά τα 1072 χρόνια της ελεύθερης ύπαρξής του, επιδιώκεται μια σύντομη αναφορά κι επισήμανση των πράξεων και των παραλείψεων που τελικά δεν επέτρεψαν σ` αυτή τη μεγάλη αυτοκρατορία να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει όπως της ταίριαζε. Αν κριθούν ορθά οι πράξεις και οι παραλήψεις αυτών των ηγετών θα μπορέσουμε να βγάλουμε τ` απαραίτητα συμπεράσματα και να εντοπίσουμε έστω και όψιμα τα αίτια που οδήγησαν το Βυζάντιο σ` αυτή την αδικαιολόγητη κατάρρευση.

Οι σύντομες βιογραφίες των αυτοκρατόρων και οι άνομες πράξεις πολλών εξ αυτών, οδηγούν στ` απαραίτητα συμπεράσματα. Πέρα από τους αυτοκράτορες αξιομνημόνευτοι είναι και πολλοί από τους συνεργάτες τους καθώς και πολλά μέλη των οικογενειών τους, που συντέλεσαν με το δικό τους τρόπο στην εξέλιξη και τη φθορά του Βυζαντίου.

Θα ήταν φυσικά σοβαρή παράλειψη να μη γίνει αναφορά στη γεωγραφική θέση και στους εξωγενείς παράγοντες που επέδρασαν στην εξέλιξη αυτής της αυτοκρατορίας, θα ήταν επίσης παράλειψη αν αγνοήσουμε την έχθρα που προκλήθηκε από τις θρησκευτικές αιρέσεις και το σχίσμα στη Χριστιανική εκκλησία που πολλές φορές οδήγησαν σ` αδικαιολόγητες συγκρούσεις και κατ` επέκταση στην αποδυνάμωση της αυτοκρατορίας.

Οι περίεργες συμμαχίες μετά από συγκρούσεις τόσο μεταξύ κρατών όσο και μεταξύ φατριών είχαν κι αυτές τις επιδράσεις τους στην όλη εξέλιξη της αυτοκρατορίας. Από τους 84 αυτοκράτορες ελάχιστο! μπόρεσαν να προβλέψουν τους κινδύνους και να οργανώσουν αποτελεσματικά την άμυνα αυτής της μεγάλης χώρας. Μ` αυτές τις σκέψεις κι εκτιμήσεις γράφτηκαν σ` αυτό το βιβλίο οι σύντομες βιογραφίες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων ώστε κάθε αναγνώστης να βγάλει αβίαστα τα δικά του συμπεράσματα. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)