Βουγονία
Το επύλλιο του Αρισταίου (Γεωργικών IV 281-558)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-269-194-6
Στιγμή, Αθήνα, 10/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 28.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 648 γρ, 388 σελ.
Λατινική (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Τα Γεωργικά του Βιργιλίου ανήκουν στο διδακτικό είδος του επικού γένους και, όπως το δηλώνει ο τίτλος τους, πραγματεύονται τις διάφορες πλευρές των αγροτικών δραστηριοτήτων. Η διδακτική ποίηση γενικότερα και το θέμα των Γεωργικών ειδικότερα ασφαλώς δεν είναι ό,τι θα ικανοποιούσε το σύγχρονο αναγνωστικό αισθητήριο, μακράν του οποίου βρίσκεται και η ποιητική μορφή της μοναδικής έως πρότινος νεοελληνικής μετάφρασης ολόκληρου του έργου, αυτής του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, (...). Όπως πολλά κείμενα της λατινικής γραμματείας, τα Γεωργικά αγνοούνται σχεδόν από το σύνολο του νεοελληνικού αναγνωστικού κοινού, και (...) μόνον ως τίτλος (...) πιθανόν είναι γνωστά στους κύκλους των φιλολόγων (...). Η επίγνωση του γεγονότος μου δημιουργεί την υποχρέωση (...) να συμπεριλάβω στην παρούσα μελέτη υλικό που σε άλλους πολιτισμικούς και ακαδημαϊκούς χώρους με διαφορετική αντίληψη για την κλασική παιδεία θα αποτελούσε κοινή γνώση. (...) Το Επεισόδιο του Αρισταίου, με το οποίο κλείνουν τα Γεωργικά, είναι από τα πλέον μελετημένα κείμενα της ελληνορωμαϊκής γραμματείας, και μία ακόμη προσπάθεια ερμηνείας τους μπορεί για τους ειδήμονες του χώρου να φαίνεται ότι αγγίζει τα όρια της ύβρεως. Αποτόλμησα ωστόσο το εγχείρημα με την ελπίδα ότι η ανάγνωσή μου αναδεικνύει ορισμένες παραγνωρισμένες πτυχές και η προσέγγισή μου μπορεί να προσφέρει μια συγκροτημένη ερμηνευτική πρόταση (...).


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Κείμενο - Μετάφραση
Σχόλια
Κεφάλαιο 1
Ποιητικά σχόλια και ποιητικά προσωπεία
Ι. Βουγονία: η προγραμματική υπόσχεση (Γεωργ. 4.258-6)
II. Επύλλιο του Αρισταίου
1. Ο διάλογος με τις Μούσες
2. Τα προσωπεία του ποιητή
III. Causae-praecepta: Η ιδιότυπη βιργιλιανή δίδαξις
Κεφάλαιο 2
Η επυλλιακή ταυτότητα του επεισοδίου
Ι. Επύλλιο
II. Το επύλλιο στα Γεωργικά:
η βουγονία και το επεισόδιο του Αρισταίου
III. Απηχήσεις, αντηχήσεις και επαναλήψεις:
Η επυλλιακή υπερένταση του επεισοδίου του Αρισταίου
Κεφάλαιο 3
Αρισταίος
Ι. Αρισταίος και Γεωργικά:
δεσμοί του επυλλίου με το ποίημα και αναγνωστικές προσδοκίες
II. Ο Αρισταίος στο επύλλιο:
ομηρικά προσωπεία και νεοτερική ευαισθησία
III. Κυρήνη, Αρισταίος, Πρωτέας:
οι προσδοκίες του Αρισταίου και οι εκδοχές του διδακτικού λόγου
Κεφάλαιο 4
Ορφέας
Κεφάλαιο 5
Το επύλλιο του Αρισταίου στα συμφραζόμενα της λογοτεχνικής ιστορίας
I. Ομηρικό έπος
II. Νεοτερική ποίηση
Κεφάλαιο 6
Ars και uates: ο ρόλος της ποίησης
Επιλεγόμενα
Επίμετρο
Ι. Βουγονία και βουγονίες
1. apes-Parthi / apes-uua
2. Sirius Indos ardebat
II. Το επεισόδιο του Αρισταίου: η έρευνα της τελευταίας 25ετίας
III. Γεωργικά: Το περιεχόμενο του έργου
1o Βιβλίο: η καλλιέργεια των χωραφιών
2o Βιβλίο: δενδροκομία και αμπελοκαλλιέργεια
3o Βιβλίο: τα ζώα
4o Βιβλίο: οι μέλισσες
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια
Summary