Βορειοελλαδίτες έμποροι στο τέλος της Τουρκοκρατίας
Ο Σταύρος Ιωάννου
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87940-1-6
Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 20 εκ, 875 γρ, 291 σελ.
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο αναλύεται η δραστηριότητα της "εμπορικής και τραπεζικής" εταιρείας του Γιαννιώτη εμπόρου και τραπεζίτη Σταύρου Ιωάννου, πατέρα του ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Γεωργίου Σταύρου, ο οποίος διετέλεσε επίσης προεστώς των Ιωαννίνων και οικονομικός διαχειριστής του Αλή Πασά. Η εταιρεία "Σταύρος Ιωάννου & Σία" με έδρα τη Βιέννη ανέπτυξε τη δράση της σε ένα εκτενές δίκτυο ευρωπαϊκών και οθωμανικών αγορών εμπορευόμενη βαμβάκι και συναλλαγματικές. Χρονικά εντάσσεται στην περίοδο 1770-1820, που συμπίπτει με την ακμή του ελληνικού εμπορίου. Από τη μελέτη των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για το τραπεζικό σύστημα της εποχής, τις τεχνικές χρήσης και διακίνησης της συναλλαγματικής ως μέσου πληρωμής και ως πιστωτικού μέσου, το εμπόριο βαμβακιού, τους εμπορικούς δρόμους, τη σημασία και τον ρόλο κάθε αγοράς στη δικτύωση του εμπορίου της εταιρείας, τις σχέσεις μεταξύ των αγορών, καθώς επίσης και τις στρατηγικές επένδυσης των κεφαλαίων των εμπόρων.

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Προλεγόμενα
2. Οι πηγές
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το ιστορικό πλαίσιο
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ο Σταύρος Ιωάννου
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το εμπόριο χρήματος της Εταιρείας με την Οθωμανική αυτοκρατορία και ο ρόλος της συναλλαγματικής (1790-1792)
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το εμπόριο συναλλαγματικών της Εταιρείας με την Ιταλία και το Άμστερνταμ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το εμπόριο βαμβακιού της Εταιρείας
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ενδιάμεση δραστηριότητα της Εταιρείας
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ο κύκλος των συναλλασσομένων
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Όψεις της στρατηγικής των κεφαλαίων
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η εξέλιξη και η διάλυση της Εταιρείας
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΧΑΡΤΕΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ