Βόλος: Το πορτραίτο της πόλης
Από το 19ο αιώνα έως σήμερα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85703-8-2
Βόλος, Βόλος, 4/2007
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 19 εκ, 1,033 γρ, 227 σελ.
Περιγραφή

[...] Η παρούσα έκδοση διατηρεί τα περιεχόμενα της πρώτης έκδοσης ενσωματώνοντας διορθώσεις και συμπληρώσεις που προέκυψαν στο διάστημα από την κυκλοφορία της: Με πυρήνα την πολεοδομική οργάνωση του Βόλου εξετάζει πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με την πόλη, όπως η κοινωνική και οικονομική συγκρότησή της, το ιδεολογικό της υπόβαθρο, η σχέση της με τις τοπικές αρχές και το κράτος, ενώ όπου είναι απαραίτητο γίνονται συγκρίσεις με αντίστοιχα παραδείγματα άλλων πόλεων. Επιπλέον, εμπλουτίζεται με ένα περιεκτικό επίμετρο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις στο δομημένο χώρο και την αισθητική του, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και με περίληψη στην αγγλική γλώσσα. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Η «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» - ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ, 1841 - 1881
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΛΟΣ, 1881 - 1920
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ, 1921 - 1950
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 1950 - 1980
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ, 1980 - 2000
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Η ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
ENGLISH SUMMARY
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ