Βόλος 1881-1955
Ο χώρος και οι άνθρωποι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85703-3-7
Βόλος, Βόλος, 2004
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
31 x 24 εκ, 1,879 γρ, 325 σελ.
Περιγραφή

Η επιλογή του Βόλου ως Ολυμπιακής Πόλης για το 2004 είναι μια σημαντική κατάκτηση στη σύγχρονη ιστορία της πόλης, η οποία όμως βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές υποδομές της πόλης, αλλά και στις αισιόδοξες και φιλόδοξες προοπτικές της. Η παρούσα έκδοση συμβάλλει στη γνωριμία του κοινού με τα επιτεύγματα του Βόλου κατά τον 19ο και το α΄ μισό του 20ου αιώνα, περίοδο συγκρότησης των βασικών δομών του, αναδεικνύοντας τους παράγοντες εκείνους που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία του. Είναι ένα έργο συλλογικό, που αποτυπώνει τον πνευματικό μόχθο και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τη μελέτη της ιστορίας της πόλης είτε επειδή γεννήθηκαν και ζουν σε αυτή είτε επειδή αποτελεί αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας. [. . .]


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄
Α. ΑΠΟ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (1881)
ΜΕΡΟΣ Β΄
Β. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (1881) ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ (1955)
1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
3. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ