Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-218-231-4
Κριτική, Αθήνα, 9/2001
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 288 σελ.
Περιγραφή

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου έχει ως βασικό στόχο τη συμβολή στον επιστημονικό διάλογο για τα θέματα ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέγγιση των προϋποθέσεων ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, και με παραδειγματικές αναφορές στην πλούσια διεθνή και ελληνική εμπειρία, εξετάζονται ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα:
Η σημασία της υιοθέτησης των βασικών αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος στη διαδικασία προώθησης μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Η ανάδειξη του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος ως ιδιαίτερης σημασίας πόρου στον οποίο άμεσα ή έμμεσα στηρίζονται όλες οι τουριστικές δραστηριότητες.
Η επισήμανση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν παράμετροι όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός κι η διαχείριση, στην αναζήτηση προτύπων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Η προβολή συγκεκριμένων επιστημονικών μέσων, εργαλείων και πολιτικών οι οποίες θα μπορέσουν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και τη διαχείριση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Πρώτο μέρος: Τουριστική ανάπτυξη: Χαρακτηριστικά και πρότυπα
Κεφάλαιο 1: Τουριστική ανάπτυξη: Εννοιολογικές οριοθετήσεις και ζητήματα ανάλυσης
Κεφάλαιο 2: Παράγοντες διαμόρφωσης των προτύπων τουριστικής ανάπτυξης
Κεφάλαιο 3: Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης: Παράμετροι συγκρότησης των διαφορετικών προτύπων
Κεφάλαιο 4: Σχεδιασμός και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης
Κεφάλαιο 5: Η ανάπτυξη του τουρισμού στην αυγή του 21ου αιώνα: Κύρια θέματα ανάλυσης και τάσεις της έρευνας τα επόμενα χρόνια
Δεύτερο μέρος: Τουρισμός και περιβάλλον: Επιπτώσεις, σχεδιασμός και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης
Κεφάλαιο 6: Τουρισμός και περιβάλλον
Κεφάλαιο 7: Επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον
Κεφάλαιο 8: Επιπτώσεις του τουρισμού στο δομημένο περιβάλλον
Κεφάλαιο 9: Πολιτικές για τον τουρισμό και το περιβάλλον
Κεφάλαιο 10: Περιβαλλοντικά προβλήματα και πολιτικές σε χαρακτηριστικές τουριστικές περιοχές
Κεφάλαιο 11: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στα νησιά
Κεφάλαιο 12: Φορείς και μέσα άσκησης πολιτικής για τον τουρισμό και το περιβάλλον
Κεφάλαιο 13: Σχεδιασμός για τον τουρισμό και το περιβάλλον