Βιοφυσική
Αρχές φυσικής βιοχημείας
Principles of Physical Biochemistry, 2nd ed. (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8002-55-5
Έμβρυο, Αθήνα, 9/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 153.28 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 850 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Ποιοί είναι οι λόγοι που δικαιολογούν την αναθεώρηση ενός επιτυχημένου κειμένου; Νομίζουμε ότι υπήρξαν διάφοροι λόγοι που υπαγορεύσαν τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου "Βιοφυσική - Αρχές φυσικής βιοχημείας". Ο κυριότερος είναι το γεγονός ότι αυτό το επιστημονικό αυτό πεδίο έχει αλλάξει - νέες μέθοδοι έχουν γίνει μείζονος σημασίας για τη μελέτη των βιοπολυμερών, όπως για παράδειγμα η φασματομετρία μάζας των μακρομορίων αλλά και οι μελέτες σε επίπεδο μορίου. Αυτές οι μέθοδοι έπρεπε να συμπεριληφθούν στο κείμενο για την αρτιότερη εκπαίδευση των σημερινών φοιτητών. Ορισμένες παλαιότερες τεχνικές βρίσκουν πλέον μικρή εφαρμογή και προβλέπεται διαρκώς να περιορίζεται η χρήση τους στο μέλλον ή ακόμα και να καταργηθούν. Επίσης, συνειδητοποιήσαμε ότι κάποια αναδιοργάνωση του κειμένου, θα αυξήσει τη χρησιμότητα και την αναγνωσιμότητά του. Τέλος, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του τρόπου παρουσίασης των θεμάτων με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους από τους αναγνώστες.

(από τον πρόλογο της δεύτερης αγγλικής έκδοσης)