Βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-175-8
Θεμέλιο, Αθήνα, 12/1993
Ελληνική, Νέα
€ 11.66 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 264 σελ.
Περιγραφή

Η βιομηχανική πολιτική σήμερα, ανοικτά ή σιωπηρά, αποτελεί καίριο στοιχείο της στρατηγικής των πιο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και πολλών ενδιάμεσων χωρών, στην προσπάθεια για συγκρότηση νέων πεδίων ανταγωνιστικής δύναμης ή για αναδιάρθρωση υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στον τόμο αυτόν γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης ορισμένων πολιτικών που εστίασαν στην βιομηχανία και που, ελλείψει βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα, μπορεί να θεωρηθούν ως τα πιο στενά υποκατάστατά της. Η έμφαση στην πολιτική επιδοτήσεων, στην πιστωτική πολιτική, στην τεχνολογική πολιτική και στην πολιτική για τις προβληματικές, όπως και μια γενικότερη θεώρηση, κρίθηκε ότι καλύπτει μερικούς από τους βασικότερους χώρους της κρατικής πολιτικής που αφορά την βιομηχανία στην πρόσφατη περίοδο. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]