Βιομηχανική ιδιοκτησία
Γενικό μέρος: Διακριτικά γνωρίσματα: Σήμα: Τεχνικές δημιουργίες
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-301-629-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 107.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 2,121 γρ, 1216 σελ.
Περιγραφή

[. . .] Στο ανά χείρας έργο [. . .] αναζητούνται ο σκοπός που οι θεσμοί υπηρετούν, η οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα, η κοινή ιστορική εξέλιξη, η αντιμετώπισή τους από το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, η σχέση του δικαίου αυτού με τους άλλους κλάδους του δικαίου, οι κοινές αρχές που διατρέχουν τους θεσμούς και οι κοινοί κανόνες προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων που συνθέτουν το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια καταβάλλεται προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης των επιμέρους θεσμών υπό το φως των σύγχρονων νομοθετικών εξελίξεων και νομολογιακών θέσεων.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ