Βενετία - Άργος
Σημάδια της βενετικής παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του (Άργος, 11 Οκτωβρίου 2008)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7743-51-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Ιταλική, Γαλλικά
€ 21.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
226 σελ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Εισαγωγικό σημείωμα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ, Χαιρετισμός
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ, Χαιρετισμός/Απολογισμός
ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Η Αργολίδα την περίοδο 1350-1400. Το τέλος της φραγκοκρατίας και η αρχή της βενετοκρατίας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΒΑΡΑ, Η οργάνωση της διοίκησης και της άμυνας του Άργους κατά την πρώτη βενετοκρατία
GUILLAUME SAINT-GUILLAIN, Abus de pouvoir ou gouvernance de proximite? Administrateurs venitiens et administers a travers l' exemple de la prise d' Argos par les Ottomans en 1937
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, Η κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού του Αργούς στα τέλη του 14ου αιώνα
WALTER HABERSTUMPF, Il commercio veneziano ad Argo (secoli XIII-XVI)
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ, Συγκρούσεις στην πεδιάδα του Αργούς μεταξύ Βενετών και Οθωμανών κατά την εκστρατεία του Francesco Morosini στην Πελοπόννησο (τέλη 17ου αιώνα)
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Το Άργος και το διαμέρισμά του στην όψιμη βενετική περίοδο. Η θέση της πόλης στη βενετική επικράτεια, πληθυσμιακά και γαιοκτητικά φαινόμενα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦ. ΜΙΧΑΛΑΓΑ, Η εκκλησιαστική ιστορία του Άργους κατά τη δεύτερη βενετοκρατία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ, Απογραφή του πληθυσμού και των κτισμάτων του Άργους κατά τη δεύτερη βενετοκρατία
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Η αργολική πεδιάδα στα τέλη του 17ου αιώνα. Λιβάδια και υδάτινοι πόροι
SIRIOL DAVIES, Economy and Society in Venetian Argos, 1700-1705