Βασική εμπορική νομοθεσία
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου και ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Επιμέλεια: Τζίβα, Έφη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-705-2
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
221 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

Το παρόν τεύχος ΙΙΙ, που εντάσσεται στη συλλογή με τον τίτλο `Βασική Εμπορική Νομοθεσία` περιλαμβάνει το δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου και ελεύθερου) και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Τα νομοθετικά κείμενα, που παρατίθενται ολοκληρωμένα, αποτελούν τα βασικά νομοθετήματα του δικαίου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή, όπως ισχύουν στη χώρα μας. Επειδή ο συγκεκριμένος κλάδος διακρίνεται, όχι μόνο για την κοινοτική προέλευση πολλών από τις ρυθμίσεις του, αλλά και από το γεγονός ότι -ιδιαίτερα το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού- διέπεται από ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου (πρωτογενούς, όπως τα άρθρα 101-109 ΣυνθΛΕΕ και δευτερογενούς, όπως πληθώρα σχετικών Κανονισμών) θεωρήσαμε σκόπιμο να παραλείψουμε τα εν λόγω κείμενα. Ωστόσο παραθέσαμε τα στοιχεία τους -των σπουδαιοτέρων τουλάχιστον εξ αυτών- έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος στην αναζήτησή τους, καταφεύγοντας στις αντίστοιχες πηγές.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]