Βασική ανοσολογία
Λειτουργίες και δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-399-217-2
Ελληνική, Νέα
€ 54.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
391 σελ.
Περιγραφή

Η ελληνική έκδοση του Basic Immunology πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για την εισαγωγή στην επιστήμη της Ανοσολογίας ενός μεγάλου αριθμού φοιτητών και επιστημόνων των βιοϊατρικών επιστημών. Στον πρόλογο του βιβλίου, οι συγγραφείς Α. Abbas και Α. Lichtman, παρουσιάζουν με εύστοχο τρόπο τους λόγους για τους οποίους προχώρησαν στην έκδοση του Basic Immunology.
Εμείς θα προσθέσουμε ότι το Basic Immunology σε σημαντικό βαθμό αποτελεί μία σύντομη έκδοση του εξαίρετου βιβλίου Cellular and Molecular Immunology των ιδίων σχεδόν συγγραφέων το οποίο όμως περιέχει ύλη που υπερβαίνει τις ανάγκες ενός μέσου μεταπτυχιακού φοιτητή και του μη Ανοσολόγου επιστήμονα. Η Ανοσολογία αποτελεί μια δύσκολη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστήμη. Στο Basic Immunology οι συγγραφείς πέτυχαν να παρουσιάσουν τις αρχές της ανοσολογίας και τις σύγχρονες αντιλήψεις των ανοσοαπαντήσεων με σύντομο, λιτό και σαφή τρόπο, συνοδευόμενο με προσεκτικά επιλεγμένες φωτογραφίες και σχήματα, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες ενός εξαμηνιαίου μαθήματος.
Στην προσπάθεια μας για την απόδοση ορισμένων επιστημονικών όρων βοηθηθήκαμε από λεξικά και άλλα βιβλία Ανοσολογίας και άλλων βιοϊατρικών επιστημών. Για την εξοικείωση του αναγνώστη με την αγγλική ορολογία, παράλληλα με το γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου, παραθέτουμε τους αγγλικούς όρους και στο κείμενο.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον ιατρό κ. Μ. Σαμάρκο για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε κατά την μετάφραση και στον εκδοτικό οίκο `Π.Χ. Πασχαλίδης` για την ποιοτική επιμέλεια της έκδοσης.
Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα των φοιτητών και των επιστημόνων που θα θελήσουν να το γνωρίσουν.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

1 Εισαγωγή στο ανοσοποιητικό σύστημα: Ονοματολογία, γενικά χαρακτηριστικά και συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος
2 Φυσική ανοσία: Η πρώιμη άμυνα κατά των Λοιμώξεων
3 Πρόσληψη του αντιγόνου και παρουσίασή του στα λεμφοκύτταρα: Τι βλέπουν τα λεμφοκύτταρα
4 Αναγνώριση αντιγόνου στο επίκτητο ανοσοποιητικό σύστημα: Δομή αντιγονικών υποδοχέων των λεμφοκυττάρων και ανάπτυξη του ανοσιακού ρεπερτορίου
5 Κυτταρικές ανοσοαπαντήσεις: Ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων από ενδοκυττάριους μικροοργανισμούς
6 Δραστικοί μηχανισμοί της κυτταρικής ανοσίας: Εξάλειψη ενδοκυττάριων μικροοργανισμών
7 Χυμικές ανοσοαπαντήσεις: Ενεργοποίηση των Β Λεμφοκυττάρων και παραγωγή των αντισωμάτων
8 Δραστικοί μηχανισμοί της χυμικής ανοσίας: Η εξάλειψη των εξωκυττάριων μικροοργανισμών και τοξινών
9 Ανοσιακή ανοχή και αυτοανοσία: Διάκριση εαυτού - ξένου στο ανοσοποιητικό σύστημα και οι διαταραχές της
10 Ανοσοαπαντήσεις κατά όγκων και μοσχευμάτων: Ανοσία κατά μη λοιμωδών επιμολυσμένων και ξένων κυττάρων
11 Νοσήματα από υπερευαισθησία: Νοσήματα που προκαλούνται από τις ανοσοαπαντήσεις
12 Συγγενείς και επίκτητες ανοσοανεπάρκειες: Νοσήματα που προκαλούνται από ελλειμματικές ανοσοαπαντήσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Παράρτημα Ι: Κύρια Χαρακτηριστικά των Μορίων CD
Παράρτημα ΙΙ: Γλωσσάρι
Παράρτημα ΙΙΙ: Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι
Παράρτημα ΙV: Κλινικές Περιπτώσεις
Ευρετήριο