Βασικές έννοιες της πληροφορικής
Θεωρία, παραδείγματα: Θέματα για πρακτική εξάσκηση
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8319-09-7
Libris-Tech Α.Ε., Αθήνα, 2003
Ελληνική, Νέα
€ 10.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 403 γρ, 178 σελ.
Περιγραφή

To Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Κατάρτισης στους Υπολογιστές (European Computer Driving Licence - ECDL) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις βασικές εφαρμογές ενός υπολογιστή.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε κάθε αρχάριο χρήστη, καθώς και σε κάθε υποψήφιο για τις εξετάσεις στην Ενότητα 1 - "Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής" του ECDL, καλύπτοντας τις βασικές τεχνικές δομές ενός προσωπικού υπολογιστή και ορισμένες στοιχειώδεις έννοιες από το χώρο της Πληροφορικής, όπως:
-τα είδη Η/Υ και τα κύρια μέρη ενός Η/Υ
-την αποθήκευση δεδομένων και τους τύπους μνήμης
-τα είδη λογισμικού και τις κύριες λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος
-τις πιο γνωστές εφαρμογές λογισμικού
-τον τρόπο ανάπτυξης συστημάτων που βασίζονται σε Η/Υ
-τα δίκτυα πληροφοριών
-τη χρήση των Η/Υ στην καθημερινή ζωή
-τις αρνητικές επιπτώσεις των Η/Υ στην υγεία των χρηστών
-τα νομικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τους Η/Υ, κ.λπ.
Επιπλέον, στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται σε ένα πίνακα η μετάφραση στα Ελληνικά της νέας Έκδοσης 4.0 του Προγράμματος Σπουδών του ECDL μαζί με τις σελίδες του βιβλίου όπου αναπτύσσονται τα αντίστοιχα αντικείμενα γνώσης, καθώς και ένα γλωσσάρι για την απόδοση στην Ελληνική, των Αγγλικών όρων που χρησιμοποιούνται.
Το συνοδευτικό CD-ROM περιέχει ένα τεστ αυτοαξιολόγησης το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του 40 λεπτά για να ολοκληρώσει το τεστ. Στο τέλος του τεστ μπορείτε να δείτε τη συνολική σας επίδοση καθώς και ένα πίνακα με τις σωστές και λάθος απαντήσεις.