Βασικές δομές ενσωματωμένων συστημάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7996-48-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ
Περιγραφή

Η αυτοματοποίηση και η κυριαρχία των υπολογιστικών διατάξεων στην καθημερινή ζωή του άνθρωπου έχουν οδηγήσει τα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) να αποτελούν τα τελευταία χρόνια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής και της εφαρμοσμένης μηχανικής. Καθώς το μέλλον προδιαγράφεται όλο και πιο ‘ενσωματωμένο’ το παρόν βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη σε θέματα βασικών δομών σχεδίασης και ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες υλικού και σχεδίασης λογισμικού. Ειδικότερα στο βιβλίο καλύπτονται οι παρακάτω βασικές δομές: προδιαγραφές και μοντελοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων, γλώσσα UML και ενσωματωμένα συστήματα, αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών, επεξεργαστή MIPS, θέματα διαχείρισης μνήμης, χρονοδρομολόγηση σε συστήματα πραγματικού χρόνου, διοχέτευση, συσκευές και πρωτόκολλα εισόδου/ εξόδου δεδομένων, συστήματα διασύνδεσης των περιφερειακών μονάδων, αισθητήριες διατάξεις και ενσωμάτωση συστημάτων, ενεργοποιητές ενσωματωμένων συστημάτων, θέματα βελτιστοποίησης απόδοσης και κατανάλωση ενέργειας, γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, εργαλεία ανάπτυξης υλικού, και ολοκληρωμένες διατάξεις ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων (CPLD, ASIC, SoC, FPGA). Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ασκήσεις και εφαρμογές για την πλήρη κατανόηση των βασικών δομών των ενσωματομένων συστημάτων.