Αφηγήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7316-42-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 601 γρ, 399 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η ένταξη της πεζογραφίας του Ροδοκανάκη στον αισθητισμό δεν γίνεται, όπως συμβαίνει με άλλους Έλληνες συγγραφείς αυτής της σχολής, μέσω των αναφορών που κάνει ο συγγραφέας σε γνωστούς ευρωπαίους εκπροσώπους της, αλλά με την παρουσία και λειτουργία χαρακτηριστικών που συνιστούν την ειδοποιό διαφορά του αισθητισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται (1) στο ψυχολογικό κλίμα και τον τόνο, (2) στην εικονοποιία και (3) στις τεχνικές. (. . .) Ανάμεσα στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πεζογραφία του ευρωπαϊκού αισθητισμού και εντοπίζονται στα αφηγήματα του Ροδοκανάκη είναι και η εσωτερική αντίθεση, που συχνά συνεπάγεται ασυνήθιστες ή υπερβολικές συμπαραθέσεις, καθώς και η αντίληψη ενός θρησκευτικού στοιχείου, όπως είναι μία θρησκευτική εικόνα ή μία τελετή, ως αισθητικού αντικειμένου. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]