Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο 12ος-15ος αι.
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7079-81-7
Ελληνική, Νέα
€ 6.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 161 γρ, 87 σελ.
Περιγραφή

Στην ίδια σειρά ομιλιών έγινε ήδη λόγος για Δυτικούς σταυροφόρους και κατακτητές, για Γότθους, Άραβες, Σέρβους και Τούρκους πολεμιστές και για τις συγκρούσεις ή τις σχέσεις τους γενικότερα με τους Βυζαντινούς μέσα στον ευρύτερο βυζαντινό χώρο και στα κατά καιρούς όριά του. Με την σημερινή ομιλία θα προσδιορίσουμε κατ` άλλον τρόπο τις επαφές Βυζαντινών και ξένων στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και θα δούμε αφ` ενός ξένους εγκατεστημένους στη βυζαντινή επικράτεια και αφ` ετέρου Βυζαντινούς, Ρωμαίους πολίτες δηλαδή, σαν "ξένους" μέσα στο κατακτημένο από ξένους ηγεμόνες βυζαντινό χώρο. Και όλους αυτούς σε ρόλου "δωρητή" και "αποδέκτη δωρεάς" -μιας "δωρεάς" ιδιότυπης με αντικείμενο δημόσια έσοδα. [...]
(Απόσπασμα από το βιβλίο)