Αυτοβιογραφικά κείμενα (1919-1948)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7316-40-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 28.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 833 γρ, 690 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Με την έκδοση του βιβλίου αυτού πραγματοποιών την υπόσχεση που είχα δώσει σε προηγούμενη μελέτη μου για μελλοντική αναδημοσίευση αυτούσιων όλων των αυτοβιογραφικών κειμένων του συγγραφέα. [...]
Στην προαναφερθείσα μελέτη μου είχα παρουσιάσει επιλεκτικά, λόγω της μεγάλης αφηγηματικής τους έκτασης ορισμένα μόνο από τα παραλειπόμενα αποσπάσματα, αλλά και όσα έκρινα ως απολύτως αναγκαία από τις άλλες εκδοχές της Αυτοβιογραφίας τις "εκτενέστερες" και τις σύντομες, συνολικά πέντε κείμενα γραμμένα διαδοχικά από το 1919 ως το 1948. Στην παρούσα έκδοση προσφέρονται τα κείμενα αυτά ολοκληρωμένα πλέον σε δύο τόμους και με την προσθήκη και άλλων αυτοβιογραφικών κειμένων. Τα τελευταία αυτά αποτελούν μόνο μια επιλογή από σκόρπια δημοσιεύματα του συγγραφέα, αυτοβιογραφικού χαρακτήρα, δημοσιευμένα σε περιοδικά και εφημερίδες από το 1912 ως το 1948.
Κατέληξα στην επιλογή εφόσον η απέραντη έκταση των αυτοβιογραφικών του δημοσιευμάτων αλλά και οι εκδοτικές συνθήκες του τόπου μας δεν επιτρέπουν ένα εγχείρημα τέτοιο που να συμπεριλάβει ολόκληρο αυτό το υλικό. [...]

(Μαρία Τριχιά - Ζούρα, από τον πρόλογο)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (1919-1920)
ΕΦ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Φ.1, 15.9.1919 ΕΩΣ Φ.203, 9.4.1920
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (1925-1926)
ΕΦ. Η ΕΣΠΕΡΑ Φ.1, 7.11.1925 ΕΩΣ Φ.119, 7.3.1926
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ