Αυτισμός και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Αξιολόγηση, διάγνωση, αντιμετώπιση
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-91846-0-1
Γενά Αγγελική Κ., Αθήνα, 2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 604 γρ, 374 σελ.
Περιγραφή

Όταν ο Ivar Lovaas, στα μέσα της δεκαετίας του `60, ξεκίνησε να εφαρμόζει μεθόδους της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς για τη θεραπεία και την εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό, συνάντησε αυτά τα παιδιά σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, εγκαταλειμμένα σε θαλάμους για ασθενείς με ανίατα ψυχιατρικά νοσήματα. Μέσα σε λίγα χρόνια, με πειραματικά θεμελιωμένες μελέτες, ο Lovaas κατέρριψε το μύθο που ήθελε τα παιδιά με αυτισμό ανίκανα να εκπαιδευτούν και να ασκηθούν σε στοιχειώδεις δεξιότητες, ενώ στα επόμενα 20 χρόνια κατέρριψε και πολλούς άλλους μύθους που συνόδευαν την Αυτιστική Διαταραχή. Τεκμηρίωσε πειραματικά και συστηματικά νέες θεωρίες για τον αυτισμό, όπως, για παράδειγμα, ότι η ενεργός συμμετοχή της οικογένειας συμβάλλει θετικά στην πορεία του παιδιού, εύρημα που ήρθε σε αντιπαράθεση με παλαιότερες προκαταλήψεις που θεωρούσαν ότι το παιδί με αυτισμό θα έπρεπε να αποσπάται από την οικογένειά του. Κατάφερε, τέλος, να αναδείξει τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με αυτισμό. Τα παιδιά αυτά εντάχθηκαν όχι μόνο στην κοινότητα, αλλά και στη σχολική τάξη μαζί με συνομηλίκους τους με τυπική ανάπτυξη, ενώ στο παρελθόν θα είχαν αποκλειστεί σε άσυλα ανιάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Γενικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά και διαγνωστικές μέθοδοι
Λήψη ιστορικού, εξέταση και αξιολόγηση
Αυτιστική διαταραχή
Διαταραχή Rett
Παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή
Διαταραχή Asperger
Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (συμπεριλαμβανομένου του άτυπου αυτισμού)
Ο ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Το ξεκίνημα και οι φιλοσοφικές και επιστημονικές συνιστώσες του συμπεριφορισμού
Η εξέλιξη του συμπεριφορισμού και οι προεκτάσεις του στη βασική και στην εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμπεριφορισμού ως φιλοσοφικής και επιστημονικής θεωρίας
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς
Οι δύο μορφές μάθησης, όπως ορίζονται στην εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς
Η 'ενίσχυση' στη συντελεστική μάθηση
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΔ
Αρχές και προϋποθέσεις για την εκπαίδευση και θεραπεία παιδιών με ΔΑΔ
Γενικές ψυχοπαιδαγωγικές μέθοδοι της ανάλυσης της συμπεριφοράς για παιδιά με ΔΑΔ
Μέθοδοι διδασκαλίας προχωρημένων επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με ΔΑΔ
Γενίκευση και συντήρηση δεξιοτήτων σε παιδιά με ΔΑΔ
Πρωτοποριακά προγράμματα αντιμετώπισης της αυτιστικής διαταραχής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΔ
Η αναγκαιότητα για εξατομίκευση του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος διδασκαλίας
Βασικές παράμετροι για το ξεκίνημα της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης
Οι πρώτες θεραπευτικές συνεδρίες: Οι ανάγκες του παιδιού με ΔΑΔ στο ξεκίνημα της θεραπείας και η αντιμετώπισή τους
Η σύσταση εξατομικευμένου αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΔ
Ένταξη και συνεκπαίδευση: Παρούσες συνθήκες, ερευνητικά δεδομένα και προοπτικές
Ένταξη και συνεκπαίδευση: Σύγχρονες προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα
Γενικά συμπεράσματα
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΔΑΔ
Οι επιπτώσεις της ύπαρξης παιδιού με ΔΑΔ στην οικογένεια
Η ενημέρωση, στήριξη και συμβουλευτική της οικογένειας
Ο ρόλος της οικογένειας στη θεραπευτική πράξη - εκπαίδευση γονέων
Εφαρμοσμένα προγράμματα συμβουλευτικής και εκπαίδευση γονέων στο πλαίσιο της συμπεριφοριστικής παρέμβασης
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία
Παράρτημα