Αττική Οδός
Κυκλοφορεί
8η έκδ., Ελληνική, Νέα
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
15 x 8 εκ, 37 γρ