Ασκήσεις πτωχευτικού δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-758-8
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.00 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
199 σελ.
Περιγραφή

Η Γ΄ έκδοση των Ασκήσεων Πτωχευτικού Δικαίου επισπεύθηκε από την αντικατάσταση της διαδικασίας της συνδιαλλαγής από την προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης που επήλθε με το ν. 4013/2011.