Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ψηφιακές τεχνολογίες
2ο Workshop: Νοητικοί, δυνητικοί και φυσικοί χώροι στον ψηφιακό σχεδιασμό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7651-57-0
Εκκρεμές, Αθήνα, 6/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σπιράλ
21 x 17 εκ, 395 γρ, 224 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο απαρτίζεται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, εννέα νέοι αρχιτέκτονες και διδάσκοντες σε τέσσερις από τις έξι αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας, είκοσι περίπου χρόνια μετά τη διάχυση των μεθόδων ψηφιακής σχεδίασης και γενικότερα των νέων τεχνολογιών αναπαράστασης και επικοινωνίας στην αρχιτεκτονική, ερμηνεύουν τους βαθύτατους μετασχηματισμούς που διαπερνούν την αρχιτεκτονική εκπαίδευση, το επιστημολογικό καθεστώς της αρχιτεκτονικής, αλλά και το ίδιο το σώμα της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Πολύ περισσότερο από ένα νέο παράδειγμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση αρχιτεκτονικής, που έχει ως κεντρικό χαρακτηριστικό την έμφαση στην επεξεργασία της πληροφορίας. Η μετατόπιση αυτή αντανακλά γενικότερες αλλαγές, που σχετίζονται με ό,τι έχει ονομασθεί "κοινωνία της πληροφορίας", και απεικονίζεται σε ένα ολοένα και πιο διαφορετικό τρόπο κατοίκησης, μέσα σε ένα ολοένα και πιο δικτυωμένο κόσμο.

Στον ίδιο τόμο, ως ανεξάρτητη ενότητα, παρουσιάζονται δεκαπέντε projects από ισάριθμες φοιτητικές ομάδες, του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη συγκομιδή ενός διαπανεπιστημιακού εντατικού σεμιναρίου για τα αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική σκέψη, που οργανώθηκε τον Ιούνιο του 2005 από τις Αρχιτεκτονικές Σχολές των δύο πανεπιστημίων, με τη διασύνδεση των δύο Σχολών μέσω κοινού δικτυακού τόπου.

ΑΝΟΙΓΜΑ / ΛΟΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΝΟΗΤΙΚΟΙ, ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - PLUG IN, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΕΜΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟ/ΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ Α/ΝΟΜΙΑ - ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΩΣΗΣ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΒΥΖΟΒΙΤΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΗΣ - ΣΟΝΙΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΡΦΗΣ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ
Η ΔΥΝΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΒΟΛΕΑΣ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ