Αρχιτεκτονικό σχέδιο με Η/Υ (CAD)
Μια δημιουργική προσέγγιση στο νέο εκφραστικό λεξιλόγιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-693-5
Ίων, Αθήνα, 12/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 422 γρ, 146 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να εξερευνήσει το νέο εκφραστικό λεξιλόγιο των προγραμμάτων ψηφιακής σχεδίασης, ώστε να αποκτά το σχέδιο προσωπικό ύφος, αισθητική και πρωτοτυπία, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά τις απαιτήσεις που αφορούν τη μεταδοτικότητα και την ευκρίνεια του γραμμικού σχεδίου. Δεν πρόκειται για μια μέθοδο εκμάθησης της χρήσης του υπολογιστή, αλλά απευθύνεται κυρίως σε γνώστες οποιουδήποτε προγράμματος CAD που επιθυμούν να βελτιώσουν την αισθητική του αρχιτεκτονικού τους σχεδίου αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία

Περιεχόμενα:
1ο Μέρος: Βασικές Γνώσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
Α. Κανόνες του αρχιτεκτονικού σχεδίου
- Τα είδη των γραμμών
- Η κάτοψη
- Η τομή
- Η όψη
- Διαστασιολόγηση, επεξηγήσεις
- Η εκτύπωση

Β. Ανοίγματα - Κουφώματα
- Πόρτες
- Παράθυρα
- Σχεδιασμός ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης
- Πάχη γραμμών
- Σχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας του κουφώματος στην όψη
- Διαστασιολόγηση στην κάτοψη

Γ. Τα Γραφικά Στοιχεία
- Τα έπιπλα
- Οι άνθρωποι
- Φυτά και Δέντρα

2ο Μέρος: - Δημιουργικές Παρουσιάσεις
Δ. Η σκιά
Ε. Υλικά επιφάνειες
- Το γυαλί
- Σχεδιασμός υλικών
- Η καμπύλη

ΣΤ. Χρώμα - Διαγράμμιση
- Ιδιότητες, τρόποι χρωματισμού
- Προσθήκη χρώματος
- Παραδείγματα σχεδίων με χρώμα
- Διαγράμμιση, αντίθεση

Ζ. Όψεις - Τομές
- Οψοτομή
- Ψευδοπροοπτική, δυναμική όψη
- Όψη και τομή υπό γωνία

Η. Μικτές Τεχνικές
- Φόντο, ουρανός
- Γραφικά στοιχεία, φωτοκολάζ
- Συνδυασμοί, παραδείγματα