Αρχιτεκτονική
Διπλωματικές εργασίες 97-98, 98-99
Architecture
Diploma Projects 97-98, 98-99
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-431-702-8
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2001
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 28 εκ., 676 γρ., 167 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00