Αρχαία ελληνική ζωγραφική
Και οι απηχήσεις της στους νεότερους χρόνους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-204-247-2
Μέλισσα, Αθήνα, 2002
Ελληνική, Νέα
€ 79.01 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
29 x 21 εκ, 2,267 γρ, 320 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ιστορία της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής τόσο στις πρωιμότατες φάσεις της (Κρήτη, Θήρα, Μυκήνες) όσο και στην κλασική, ύστερη και ρωμαϊκή περίοδο. Οι σωζόμενες τοιχογραφίες και αγγειογραφίες προσφέρουν πρωτότυπες απόψεις της τέχνης αυτής, υπάρχουν όμως και οι περιγραφές των χαμένων για πάντα έργων, οι λεγόμενες «εκφράσεις». Αυτές στην Αναγέννηση γίνονται αντικείμενο μελέτης, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια ανασυγκρότησής τους από τους καλλιτέχνες της εποχής. Η Συκοφαντία π.χ. του Sandro Botticelli, είναι ανασυγκρότηση μιας «έκφρασης» του Λουκιανού, οι δε «εικόνες» των Φιλόστρατων εμπνέουν πολλούς Αναγεννησιακούς καλλιτέχνες. Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού αξιοποιήθηκε όλη η σχετική βιβλιογραφία, ενώ η εικονογράφηση περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές περιπτώσεις που ήταν δυνατόν να εντοπιστούν. Έτσι κατοχυρώνεται η μελέτη της αρχαίας ζωγραφικής, της τέχνης την οποία οι Αρχαίοι, σύμφωνα με τις πήγες, θαύμαζαν περισσότερο από τη γλυπτική.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ. Η ΥΣΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ