Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-393-766-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Ελληνική, Αρχαία
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 11.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 268 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο περιέχει 18 ενότητες της «Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας» της Α` τάξης του Γυμνασίου. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
- Εισαγωγικά στοιχεία για το συγγραφέα και το έργο του
- Το αρχαίο κείμενο σε σαφή αντιστοίχιση με τη μετάφραση
- Ερμηνευτικά σχόλια (συνοπτική απόδοση, κεντρικό θέμα, νοηματικός σχολιασμός των βασικών ιδεών)
- Πραγματολογικές διευκρινίσεις
- Το γλωσσικό θησαυρό του κειμένου σε πρωτότυπους πίνακες
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Επεξεργασία του λεξιλογίου, πρόσθετες προτάσεις για την κατανόηση των βασικότερων λέξεων και λύση των λεξιλογικών ασκήσεων
- Αναλυτική θεωρία Γραμματικής-Συντακτικού με πίνακες και επισήμανση των φαινομένων στο κείμενο
- Απαντήσεις στις γραμματοσυντακτικές ασκήσεις
- Απόδοση στα νέα ελληνικά των συμπληρωματικών κειμένων.
Επίσης, παρατίθενται κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους, τα οποία βοηθούν τον καθηγητή και το μαθητή να επεξεργαστούν επαναληπτικά τη διδακτέα ύλη.

Add: - Upd: 2021-03-17 18:28:55