Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-14-1573-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
27 x 19 εκ, 1,025 γρ, 503 σελ.
Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο περιέχει:
- Εισαγωγικό σχόλιο για το συγγραφέα και το έργο από το οποίο
- Κείμενο-Μετάφραση σε συνεχή λόγο και αντιστοίχιση
- Πλήρη γλωσσική-γραμματική ανάλυση
- Συντακτική ανάλυση
- Νοηματική απόδοση
- Ομόρριζα
- Ερμηνεία των λέξεων του λεξιλογικού πίνακα με παραδείγματα χρήσης και συνώνυμα-αντώνυμα
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου (νοηματικές, λεξιλογικές, γραμματικο-συντακτικές)
- Θεωρί παραγωγής λέξεων
- Θεωρία γραμματικής-συντακτικού
- Πρόσθετες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους (νοηματικές, λεξικολογικές, γραμματικο-συντακτικές)
- Μετάφραση και απαντήσεις στις ερωτήσεις των παράλληλων κειμένων
- Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους
- Συγκεντρωτικούς πίνακες:
α. ρημάτων των 18 ενοτήτων στου σχολικού βιβλίου
β. επιθέτων των 18 ενοτήτων του σχολικού βιβλίου
γ. ουσιαστικών των 18 ενοτήτων του σχολικού βιβλίου

Add: - Upd: 2022-09-15 12:28:36