Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-988-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
160 σελ.
Περιγραφή

Η μονογραφία `Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών` αποτελεί μια σύγχρονη συμβολή σε ένα από τα κρισιμότερα πεδία του θεσμικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό της κατανομής των αρμοδιοτήτων και ειδικότερα στο ζήτημα των συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η σταδιακή ανάδειξη ενωσιακής αρμοδιότητας για συμπληρωματική δράση, όπου και αναλύονται αφενός η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του ανοίγματος της αγοράς, αφετέρου η υπέρβαση των αρχικών δυνατοτήτων στο επίπεδο των ενωσιακών αρμοδιοτήτων. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η αποτύπωση της διαφοροποιημένης ενοποίησης στις συμπληρωματικές αρμοδιότητες, με έμφαση στον `παρακολουθηματικό` χαρακτήρα των ενωσιακών συμπληρωματικών δράσεων (βλ., μεταξύ άλλων, διατήρηση της εθνικής αρμοδιότητας και υλοποίηση της συμπληρωματικής ενωσιακής δράσης), καθώς και στην ευρωπαϊκή διάσταση των τομέων συμπληρωματικής δράσης. Η μονογραφία εμπλουτίζεται από πίνακα νομολογίας και αλφαβητικό ευρετήριο.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:54