Αποτίμηση κινδύνου και επενδύσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-255-215-5
Οικονομικόν, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 28.27 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 449 σελ.
τ. 1
ΜΕΡΟΣ Α: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Β: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΒΕΒΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ