Από τον Σωκράτη ως τον Ιησού
Και από το ένα πρότυπο στο άλλο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1890-9
Ελληνική, Νέα
€ 36.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 769 γρ, 575 σελ.
Περιγραφή

Το ανά χείρας βιβλίο του κ. Θρασύβουλου Μπέλλα είναι το έργο διερεύνησης αφενός των πνευματικών καταβολών, που διαμόρφωσαν συστατικά τη χριστιανική διδασκαλία και δογματική, αφετέρου των κοινών παραμετρικών στοιχείων και αξόνων λειτουργίας των προτύπων Σωκράτη και Ιησού. Σαφέστατα η προσέγγιση του συγγραφέα δεν είναι θεολογική, αλλά επιστημονικά αναλυτική, δεδομένου ότι δεν εξετάζει τον χριστιανισμό ως μια εξ αποκαλύψεως αλήθεια, ούτε, κατά συνέπεια, ως περιεχόμενο μιας λογικά μη αποδείξιμης πίστης. Το αξιοσημείωτο της προσπάθειας του κ. Μπέλλα έγκειται στο ότι, σε αντίθεση με τον συνήθη τρόπο αντιμετώπισης του αρχαιοελληνικού και του χριστιανικού ως δύο ανεξάρτητων και αντίπαλων οντοτήτων, ενετόπισε τα κοινά σημεία αναφοράς και τα στοιχεία συνέχειας, που δεν αφήνουν καμμία αμφιβολία ότι ο χριστιανισμός από πνευματική άποψη προήλθε σε καθοριστικό βαθμό από τον αρχαίο ελληνικό. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ
3. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
3. ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
4. ΟΙ ΕΣΣΑΙΟΙ
5. ΟΙ ΕΡΗΜΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΡΑΝ
6. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ
3. ΤΟ ΣΥΜΜΑΖΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ
4. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
5. Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
3. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ
5. Η ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ (Α)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
3. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ (Β)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
3. Ο ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΤΥΠΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
3. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
4. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
5. Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΣ
6. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
7. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ
8. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ
9. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ
10. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΣ
11. ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ
12. ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
3. ΑΡΕΤΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
4. ΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ
5. Η ΧΡΕΙΑ
6. Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ
7. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ