Από τον εθνικισμό στον κοινωνικό αποκλεισμό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98472-2-3
Mega Poster, Αθήνα, 9/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 116 γρ, 79 σελ.
Περιγραφή

[...] Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται μια αποσαφήνιση των όρων κοινωνικός αποκλεισμός και εθνικισμός, αφού θεωρούνται δυο έννοιες απόλυτα σχετικές και αλληλοεμπλεκόμενες, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεταναστών, και ειδικότερα, στην περίπτωση των παιδιών των μεταναστών μέσα από ένα σχολείο εθνοκεντρικό. Η δε, αποσαφήνιση των όρων θεωρείται απαραίτητη συνθήκη και ένα πρώτο βήμα για την αποφυγή της προδιαγραφόμενης πορείας των μεταναστών, η οποία, πολλές φορές έχει σαν αφετηρία των εθνοκεντρισμό των άλλων και σαν σημείο τερματισμού το δικό τους κοινωνικό αποκλεισμό.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)