Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-92780-0-3
Ιδεότοπος, Αθήνα, 10/2011
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 4.98 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 44 σελ.
Περιγραφή

Από τον 6ο π. Χ. αιώνα που εκφράστηκαν οι πρώτες φιλοσοφικές απόψεις για την δομή του Κόσμου και την θέση, το σχήμα και το μέγεθος της Γης, μέχρι την ελληνιστική περίοδο, τρεις μπορούμε να πούμε ότι ήταν οι κυρίαρχες θεωρίες για τον Κόσμο. Η Γεωκεντρική, η Πυροκεντρική και η Ηλιοκεντρική.

Οι θεωρίες αυτές είχαν άμεση σχέση με την φιλοσοφική σχολή ή την φιλοσοφική άποψη για την Δημιουργία που είχε ο φιλόσοφος που την εξέφραζε. Το δοκίμιο αυτό τις περιγράφει και εξετάζει ταυτόχρονα την εξέλιξή τους μέχρι τις μέρες μας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την ίδια την πορεία του ανθρώπινου στοχασμού.