Αξίζω
Αυτοεκτίμηση και σχολική ηλικία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-219-266-5
Καλέντης, Αθήνα, 6/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 584 γρ, 268 σελ.
Περιγραφή

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά και την ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού; Το πιο σημαντικό κλειδί τελικά είναι η Αυτοεκτίμηση. Το πρόγραμμα που αναλύεται σε αυτό το βιβλίο έχει εφαρμοστεί σε πολλά δημόσια σχολεία, ενώ αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το Σ. Σ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνει βοηθούν τους εκπαιδευτικούς, τους συμβούλους και τους γονείς να εφαρμόσουν εύκολα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα.

Τo βιβλίο "Αξίζω" έχει ως κεντρικό θέμα του την αυτοεκτίμηση στη σχολική ηλικία και αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με τα παιδιά. Η συγγραφέας του, Βίκυ Σίμου, θεωρείται η πλέον ειδικευμένη καθηγήτρια και επόπτρια στον τομέα της Αυτοεκτίμησης. Έχει διδάξει στο τμήμα Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στα Ανοικτά Πανεπιστήμια που αυτό δημιούργησε. Έχει προσφέρει δωρεάν βιωματικές ημερίδες στη Σχολική Αυτοεκτίμηση σε πάνω από 8.000 εκπαιδευτικούς του Δημοσίου. Επί τριάντα χρόνια διευθύνει το Κέντρο Συναισθηματικής Έρευνας και Αυτοεκτίμησης, διδάσκει και εποπτεύει τη διετή εκπαίδευση "Συμβούλων Αυτοεκτίμησης" στην Ελληνική Εταιρεία Αυτοεκτίμησης και Συμβουλευτικής.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
3. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
5. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
6. ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΟΞΕΝΩΣΗ
7. Η ΕΡΕΥΝΑ
8. ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
9. 5ο ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ