Αξία και πολιτεία
Η χρηματική μορφή στον Πλάτωνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2558-7
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 7/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 462 γρ, 367 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια ερμηνευτική ανακατασκευή του κλασικού πλατωνικού έργου `Πολιτεία` από τη σκοπιά της μαρξικής θεωρίας της αξίας και του χρήματος, επιδιώκοντας να καταδείξει το σύνθετο ρόλο που διαδραμάτισε η ανάπτυξη του χρήματος στην αρχαία πόλη και την επίδραση του στη διαμόρφωση της πλατωνικής θεωρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνάται τόσο ο συστατικός όσο και ο διαλυτικός ρόλος της ανάπτυξης του χρήματος όσον αφορά στη διαμόρφωση της πλατωνικής θεωρίας δικαιοσύνης, ενώ, παράλληλα, αυτή η ανάπτυξη τίθεται ως βάση εξήγησης του σχηματισμού των πολιτευμάτων, αλλά και των μορφών συνείδησης που αναπτύσσονται στην πλατωνική Πολιτεία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο πλατωνικός διάλογος `Πολιτεία`, ως τυπικό δείγμα της αρχαίας κλασικής φιλοσοφίας, ερμηνεύεται ως αντίδραση απέναντι στην ανάπτυξη της δυναμικής του χρήματος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Περιεχόμενα
Λίστα συντομογραφιών
Προλογικό σημείωμα
Πρόλογος
Εισαγωγή: απορίες και ερευνητικές υποθέσεις
ΜΕΡΟΣ Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Κεφάλαιο 1. Οριοθέτηση του ερευνητικού πεδίου: αρχαία οικονομία και αρχαία σκέψη
Κεφάλαιο 2. Το ζήτημα της πραγματικής αφαίρεσης: βιβλιογραφική επισκόπηση
Κεφάλαιο 3. Ιστορικότητα και στιγμές της πραγματικής αφαίρεσης: μορφική και υλική πραγματική αφαίρεση
Κεφάλαιο 4. Η πραγματική αφαίρεση ως εξειδίκευση των Θέσεων ad Feuerbach και η αρχαία θεωρία
Κεφάλαιο 5. Ιστορικότητα και απόλυτη αξία
Κεφάλαιο 6. Ιστορικότητα και αξίες: το ζήτημα της αρετής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Κεφάλαιο 7. Χρήμα (ανταλλακτική αξία) και δικαιοσύνη (χρηστική αξία) ως αρχές κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο του καταμερισμού της εργασίας
Κεφάλαιο 8. Χρηματικές λειτουργίες και παρεκβατικές μορφές πολιτευμάτων
Κεφάλαιο 9. Χρήμα και εκπαίδευση των φυλάκων
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Κεφάλαιο 10. Διαλεκτική του χρήματος και πλατωνικός φιλόσοφος
Βιβλιογραφία