Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών: Οδηγός σπουδών 2011-2012
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 17 εκ, 630 γρ, 271 σελ.
Περιγραφή

174ο έτος λειτουργίας.

- Φυσιογνωμία του τμήματος
- Κανονισμός εισαγωγής
- Κανονισμός σπουδών
- Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
- Διδακτέα ύλη εργαστηρίων και μαθημάτων
- Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
- Υποδομές της Α.Σ.Κ.Τ.
- Ειδικές υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ.
- Φοιτητική μέριμνα
- Σύλλογος φοιτητών
- Προσωπικό τμήματος εικαστικών τεχνών
- Διοικητικές υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ.
- Έδρα, κτιριακές εγκαταστάσεις.