Αντιτρομοκρατική νομοθεσία
Ελλάδα και διεθνές περιβάλλον
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1143-6
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 3/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,390 γρ, 686 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης για τον ειδικό ερευνητή αλλά και να δώσει στον οιονδήποτε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός κατ` εξοχήν πολιτικού φαινομένου, μέσω της εξέλιξης της νομοθεσίας που το αφορά. Η εξέλιξη της νομοθεσίας λειτουργώντας στο πλαίσιο της ιστορικής φόρτισης αποτυπώνει την εκάστοτε πολιτική βούληση, αποτελώντας κεφαλαιώδη παράμετρο για το οποιοδήποτε ερευνητικό εγχείρημα. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1.1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1.2. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1.3. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
1.4. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ε. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Add: - Upd: