Αντικαιάδας
Αναπαραστάσεις και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-213-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 23 εκ., 423 γρ., 284 σελ.
Περιγραφή

Η συναισθηματική και η κοινωνική απομόνωση που νιώθουν τα περισσότερα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) δυσχεραίνουν την κατάστασή τους. Και τούτο γιατί συχνά το κοινωνικό σύνολο έχει αρνητικές κοινωνικές αναπαραστάσεις γι` αυτά, με αποτέλεσμα τα ΑΜΕΑ να βιώνουν έναν αρνητικό εαυτό, να γίνονται αντικοινωνικά και να περιθωριοποιούνται. Τα τελευταία χρόνια ερευνητές από το χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα συνεισφέροντας σημαντικά, μέσα από προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης, στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τα ΑΜΕΑ. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει άρθρα αξιόλογων ερευνητών από τον συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο και αποσκοπεί να ενημερώσει τον αναγνώστη σχετικά με τις σύγχρονες απόψεις της κοινωνικής ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας και τις παρεμβάσεις της για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00