Ανταγωνιστικότητα και τεχνολογία στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2380-4
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 12/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 450 γρ, 231 σελ.
Περιγραφή

Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν είναι απλώς ότι δεν παράγει έρευνα, καινοτομία και τεχνολογικές αλλαγές, που θα ενίσχυαν σε εξελικτική βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ούτε γιατί δεν έχει σημαντική παρουσία στις νέες τεχνολογίες ή στις τεχνολογίες αιχμής, όπου ίσως δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει κάποια ουσιαστική συμμετοχή. Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι μια αδυναμία (και επιπλέον μια αποδυνάμωση) ακόμα και σε πεδία μεσαίας τεχνολογικής έντασης. Το κρίσιμο κενό δεν συνδέεται απλώς με τις αδυναμίες σε δραστηριότητες μεσαίας ή υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με την απουσία έστω κάποιων θυλάκων εξειδίκευσης με ισχυρή ανταγωνιστική επίδοση στο ευρύτερο πλαίσιο του παραγωγικού φάσματος. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος, Στέργιος Μπαμπανάσης
Ι. ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΙΙ. ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
IV. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
V. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1994-2007
VI. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 'ΕΜΠΟΡΙΟΥ' ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 'ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ'
VII. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
VIII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ