Ανάλυση και εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7996-33-6
Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιάς , 2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
873 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Πρόκειται για το δεύτερο τόμο του "Ανάλυση και Εφαρμογές" και ακολουθείται η ίδια λογική. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από τρία μέρη: τη θεωρία, τις λυμένες και τις άλυτες ασκήσεις. Τα θέματα που αναλύονται σε αυτό το τόμο είναι: αριθμητική επίλυση εξισώσεων, πολυώνυμα παρεμβολής, αριθμητική ολοκλήρωση, γενικευμένα ολοκληρώματα συναρτήσεων μίας μεταβλητής, γενικευμένα ολοκληρώματα που εξαρτώνται από μία παράμετρο, συναρτήσεις γάμμα και βήτα, μετασχηματισμός Laplace, ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, σύγκλιση δυναμοσειρών, γεννήτριες συναρτήσεις, συναρτήσεις δύο μεταβλητών, όριο συνέχεια, μερική παράγωγος, διαφορισιμότητα συναρτήσεων δύο μεταβλητών, διπλό ολοκλήρωμα συνάρτησης δύο μεταβλητών, συναρτήσεις πολλών μεταβήτών, μέθοδος πολλαπλασιαστών του Lagrange για τον προσδιορισμό των δεσμευμένων ακρότατων και στον υπολογισμό του τριπλού ολοκληρώματος.