Ανάλυση εγκλημάτων
Εγκληματολογική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1990
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 255 σελ.