Ανάγκη δράσης
Συνηγορία για μια άλλη πολιτική
L' urgence, plaidoyer pour une autre politique (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7478-55-9
Πόλις, Αθήνα, 1998
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 13.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 279 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:49