Αμφ-e-δρομη διαφήμιση
Δυναμική επικοινωνία στην εποχή της πληροφορίας
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8319-01-1
Libris-Tech Α.Ε., Αθήνα, 2002
Ελληνική, Νέα
€ 30.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 716 γρ, 374 σελ.
Περιγραφή

Η διάσπαση των διαφημιστικών μέσων, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για εξατομικευμένη στόχευση και η όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθιστούν επιτακτική τη χρήση των αμφίδρομων μέσων εμπορικής επικοινωνίας.
Το βιβλίο Αμφίδρομη Διαφήμιση: Δυναμική Επικοινωνία στην Εποχή της Πληροφορίας αποτελεί ένα εγχειρίδιο για την επιτυχημένη πλοήγηση στα νέα διαφημιστικά μέσα και για τους τρόπους προβολής σε αυτά.
Η συγγραφική ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που άπτονται του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του ελέγχου μιας διαφημιστικής καμπάνιας στα Αμφίδρομα Διαφημιστικά Μέσα.
Με κεντρικό άξονα το Διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία και τη διαδραστική τηλεόραση, καλύπτονται βήμα προς βήμα οι εξής θεματικές ενότητες:
- Σχεδιασμός διαφημιστικών εκστρατειών στο Διαδίκτυο, στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και στη διαδραστική τηλεόραση. Ποιες είναι οι επικοινωνιακές προκλήσεις και οι τεχνικοί περιορισμοί;
- Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής επένδυσης στο Διαδίκτυο και στη διαδραστική τηλεόραση.
- Ο ρόλος της έρευνας στην κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο Διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία.
- Πώς δραστηριοποιείται ένα media-shop στο περιβάλλον του Διαδικτύου και πώς αλλάζουν τα δεδομένα με την έλευση της διαδραστικής τηλεόρασης;
- Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές του branding από το e-branding και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Αμφίδρομα Διαφημιστικά Μέσα για την ενίσχυση της εικόνας μιας μάρκας;
- Ποιες είναι οι νομικές πτυχές της διαφήμισης στο Διαδίκτυο και πώς απαντάμε στην προβληματική περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων;
- Πώς μεγιστοποιείται η συνέργεια μεταξύ των Αμφίδρομων Διαφημιστικών Μέσων με την ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας;
Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης:
- Πληθώρα case-studies από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Λεξικό όρων.
- Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για κάθε θέμα που αφορά στη διαφήμιση στα Αμφίδρομα Διαφημιστικά Μέσα.