Αλληλογραφία Β΄
Γράμματα λογοτεχνών και επιστημόνων του περασμένου αιώνα 1925-2001: Σχόλια, πίνακες, ευρετήρια
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87402-6-6
Πολύτυπο, Αθήνα, 9/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 547 γρ., 334 σελ.
Περιγραφή

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη τόμος με 944 γράμματα ελλήνων λογίων και λογοτεχνών, που δε ζουν σήμερα και στάλθηκαν σ` εμένα μέσα στον προηγούμενο αιώνα (1929-2002). Λίγον καιρό μετά την παράδοση στο Ίδρυμα, σχολιασμένων και ευρετηριασμένων, των γραμμάτων αυτών, βρέθηκαν παρατοποθετημένα στο αρχείο μου και πολλά άλλα γράμματα, σταλμένα κι αυτά σ` εμένα, των ίδιων ή και άλλων επιστολογράφων. Πρόκειται ακριβώς για τα 458 γράμματα που εκδίδονται στον τόμο που έχει στα χέρια του ο αναγνώστης.

Παρατηρώ ότι δεκάδες επιστολών προέρχονται από εγκάρδιους φίλους: το Γιώργο Σπυριδάκη, το Μανούσο Μανούσακα, το Δημήτρη Λουκάτο. Η δημοσίευση των επιστολών τους δηλώνει πόσο αισθάνομαι την απουσία τους και πόσο τιμώ τη μνήμη τους. Πολλές είναι ιδίως οι επιστολές που προέρχονται από το Γιώργο Σπυριδάκη, παιδικό αυτόν φίλο. Όπως εξυπακούεται, κατά τη δημοσίευση του κειμένου των γραμμάτων, τηρώ την ορθογράφηση και τη στίξη των γραμμάτων. [...]

Τα γράμματα εκδίδονται σχολιασμένα και ευρετηριασμένα. Επειδή ενδεχομένως ο αναγνώστης ενός γράμματος είναι πιθανόν να μην έχει υπόψη του τι έχει ειπωθεί σε σχόλιο προηγούμενου γράμματος για επανερχόμενο θέμα ή πρόσωπο, που πρέπει ξανά να σχολιαστεί, κρίθηκε αναγκαίο, αντί να επαναλαμβάνεται το αγνοούμενο από τον αναγνώστη σχόλιο, να γίνεται παραπομπή στο σχόλιο όπου έχει γίνει ο και πάλι χρήσιμος σχολιασμός. Καταρτίστηκαν και οι απαραίτητοι πίνακες, χρήσιμοι στον αναγνώστη: ο πρώτος, με αφετηρία το όνομα του επιστολογράφου, παρέχει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την επιστολή ή τις επιστολές του· ένας δεύτερος με αφετηρία το έτος που στέλνεται η επιστολή και άλλα συναφή στοιχεία και ένας τρίτος με αντιστοιχία αριθμού επιστολών και τόπου προέλευσης.

(από τον πρόλογο του Ε. Κριαρά)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:54