Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα
Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-250-130-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 24.35 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 498 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό, προϊόν συνεργασίας μιας ιστορικού της τέχνης και ενός βυζαντινολόγου, επιχειρείται η ανατροπή της καθιερωμένης άποψης ότι το Βυζάντιο, ως κατάλοιπο της παρακμής της Ρώμης, διακρίνεται από χρόνια ιδεολογική και πολιτισμική αδράνεια. Περιορίζοντας το χρονικό πλαίσιο της μελέτης στον 11ο και 12ο αιώνα, οι συγγραφείς εξετάζουν τις υλικές και δομικές μεταβολές στη βυζαντινή αυτοκρατορία, αντλώντας τεκμήρια από το χώρο της αρχαιολογίας, της φιλολογίας, των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών.

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. ΥΠΟΒΑΘΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ «ΕΚΦΕΟΥΔΑΛΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
«ΕΚΦΕΟΥΔΑΛΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
3. ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο «ΕΞΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ» ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
4. Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
5. ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
6. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Add: - Upd: 2021-03-17 18:28:49