Αλιεία δίχως μέλλον
Η κρίση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης των θαλασσών
Φορέας επιμέλειας: Greenpeace
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-211-308-0
Νεφέλη, Αθήνα, 1997
Ελληνική, Νέα
€ 6.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 79 σελ.