Αιανή, Η κατοικία στην αρχαιότητα
Η ζωή στα σπίτια της αρχαίας Αιανής
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-214-783-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 20 εκ, 211 γρ, 40 σελ.
Περιγραφή

Περιεχόμενα:

- Η κατοικία στην αρχαία Ελλάδα
- Η εξέλιξη της κατοικίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τη Ρωμαϊκή εποχή

- Πολεοδομικά συστήματα της αρχαιότητας

- Οικία και καθημερινή ζωή
- Χώροι και οικοσυσκευή για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της οικογένειας

- Ιστορική αναφορά. Άνω Μακεδονία-Ελιμιώτις-Αιανή
- Η κατοικία στην αρχαία Αιανή
- Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την κατοικία
- Αν κατοικούσαμε στην αρχαία Αιανή