Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος
Εισαγωγή
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1991
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 263 σελ.
τ. 1
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00