Αθλητισμός, κοινωνία και Μ.Μ.Ε.
Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2081-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 27.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 773 γρ, 507 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Περιεχόμενα:

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Έρευνες Κοινού
- Τ. Δουλκέρη, "Κοινή γνώμη και Ολυμπιακοί Αγώνες"
- Λ. Τσακίρη, Ε. Πουρλιάκας, "Η γνώμη των νέων για τους Ο.Α."
- Λ. Τσακίρη, Δ. Μπακάλη, "Αθήνα 2004 - Πρόγραμμα Εθελοντισμού: Η ενημέρωση, το ενδιαφέρον για την επιτυχία των Ο.Α. και η συμβολή του εθελοντισμού, ισχυροί παράγοντες για συμμετοχή των νέων"
- Μ. Τσακαρέστου, "Η εμπειρία και η κληρονομιά του Ολυμπιακού Εθελοντισμού. Στάση και αξίες των νέων απέναντι στον εθελοντισμό στην μετα-ολυμπιακή εποχή"

Η Εικόνα της Ελλάδας στον Τύπο
- Τ. Δουλκέρη, "Ο ελληνικός Τύπος και ο ευρωπαϊκός Τύπος"
- Τ. Δουλκέρη, "Ο Τύπος της Θεσσαλονίκης"
- Μ. Ψύλλα: "Ολυμπιακοί Αγώνες και εφημερίδες. Η παρουσίαση ενός γεγονότος από τον έντυπο Λόγο".

Διαδίκτυο και Ολυμπιακοί Αγώνες
- Ι. Μυλωνά, Κ. Κεντερελίδου, "Ολυμπιακοί Αγώνες "Αθήνα 2004": Προβολή θεμάτων στο διαδίκτυο".
- Ι. Παναγιωτάκης, "Η Ελλάδα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στου διαδικτυακούς τόπους των διεθνών μέσων ενημέρωσης"

ΞΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
- Minka Zlateva, "Reflections in Bulgarian Press"
- Renata Matkeviciene, "Lithuanian Press"
- Mirolyub Radojkovic, "Image of Olympic Games in Serbian Press"
- Ulku Doganay, "Athens 2004 - Olympic Games in Turkish Press"
- Thomas Giagoglou, "The Athens 2004 Olympic Games and Public Opinion"

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΞΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (C.V. - CURRICULA VITAE)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ABSTRACTS)