Αθήνα
Δορυφορικός Οδικός Χάρτης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88834-2-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.29 (περ. ΦΠΑ 13%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
25 x 15 εκ, 242 γρ