Αθήνα
Πλαστικοποιημένος χάρτης: Αναλυτικός χάρτης μετρό
Athens
Laminated map: Metro-link & stations
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8156-02-9
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
€ 2.08 (περ. ΦΠΑ 13%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
22 x 11 εκ, 32 γρ